Min värld

Bakgrunden till mina romaner

På låtsas

Jag skriver romaner. Det betyder att min text är fiktion, något uppdiktat, som är tänkt att underhålla. I vissa fall har jag låtit historien tangera verkligheten, men jag tecknar inga biografier eller gör anspråk på att berätta sanna historier. Om jag lyckas förflytta dig till en svunnen tid och få dig att tro att du verkligen är där, har jag nått mitt mål!

… och blodigt allvar

Samtidigt är jag noga med att göra grundlig research om det jag skriver om. Händelseförlopp och detaljer ska vara korrekt beskrivna. Läsaren ska aldrig behöva tvivla på om de skeenden och miljöer jag målar upp beskrivs autentiskt – det gör de.